پاورپوینت پذیرش،انتقال و ترخیص بیمار

پاورپوینت پذیرش،انتقال و ترخیص بیمار

پاورپوینت پذیرش،انتقال و ترخیص بیمار

پاورپوینت پذیرش،انتقال و ترخیص بیمار

 

 

27اسلاید

پذیرش بیمار:

اهداف:1-آشنایی با نحوه بستری بیمار2-تنظیم برنامه مراقبتی بیمار

 وسایل مورد نیاز:

1-گان یا لباس مخصوص بیمارستان2-گوشی3-فشارسنج4-ترمومتر5-فرم پذیرش6-کارتکس7-پرونده بیمار8-ظرف جمع آوری نمونه9-ترازو10-ملافه11-پتو12-زنگ خبر13-بروشور حاوی قوانین و مقررات بخش و بیمارستان

نحوه پذیرش بیمار:

1-در صورتی که ملافه تخت مرتب نباشد آن را مرتب نمایید.

2-نرده های کنار تخت را پایین بیاورید.

3-تخت بیمار را به پایین ترین حد خود بیاورید.

4-
چهار پایه را کنار تخت بیمار قرار دهید.

5-وسایل ضروری شامل:پایه سرم،کپسول اکسیژن،زنگ خطر،کمد وسایل شخصی و...را کنار تخت بیمار آماده نمایید.

6-خود را با نام و نام خانوادگی به بیمار و همراهیان وی معرفی نمایید.


خرید آنلاین