پاورپوینت دفع بهداشتی زباله(پرستاری بهداشت محیط)

پاورپوینت دفع بهداشتی زباله(پرستاری بهداشت محیط)

پاورپوینت دفع بهداشتی زباله(پرستاری بهداشت محیط)

پاورپوینت دفع بهداشتی زباله(پرستاری بهداشت محیط)

 

 

27اسلایدهمراه باتصویر چنداسلایدبه زبان انگلیسی

زباله

شهروندان تهرانی روزانه بیشتر از 7000تن زباله و سالانه 2/400/000 تولید می کنند هزینۀ سالانۀ جمع آوری زباله، حدود ٥٠ میلیارد تومان است.
خرید آنلاین