پاورپوینت شاخص ها و میزان های بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی

پاورپوینت شاخص ها و میزان های بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی

پاورپوینت شاخص ها و میزان های بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی

پاورپوینت شاخص ها و میزان های بهداشتی و کاربرد آن در اپیدمیولوژی

 

13اسلاید

اهداف

در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان، دانش کافی در زمینه موضوعات ذیل را کسب نمایند:

oشاخص های جمعیتی
خرید آنلاین