پاورپوینت پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی

پاورپوینت پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی

پاورپوینت پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی

 

 

پاورپوینت پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی

76اسلایدهمراه باتصویر

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی پوست

پوست وسیعترین عضو زنده بدن ،در حقیقت یکی از پیچیده ترین ،جالبترین وپر کاربردترین اعضا به شمار می رود.

لایه های پوست عبارتند از:

—اپیدرم (بشره)
خرید آنلاین