پاورپوینت اصول غذا دادن به بیمار

پاورپوینت اصول غذا دادن به بیمار

پاورپوینت اصول غذا دادن به بیمار

 

پاورپوینت اصول غذا دادن به بیمار

144اسلایدتعدادی اسلاید به زبان انگلیسی

دهانی

تغذيه روده اي :

(گاواژ-گاستروستومی)

تغذیه ی خارج روده ای)تغذیه وریدی)

تغذیه ی خارج روده ای کامل (TPN)

 تغذیه ی خارج روده ای نسبی یا محیطی (PPN

 

 

 لوله های دسترسی به روده

• از طریق بینی : بینی- معدی-بینی روده ای
خرید آنلاین